Monday, 7 May 2012

Tujuh pokok berdiri

Kecil zaman, pembangunan era.
Hidup tujuh pokok berdiri.
Tanda ia sebuah permulaan.

Etnik kembang merata
Sihat bumi kemakmuran era.
Kekayaan sebuah kebendaan.

Tujuh pokok berdiri megah,
Hasil tujuh keturunan.
Keluar negeri kuning merah
Menghadap tuan-tuan besar

Tinggal kesepian tujuh pokok berdiri
Diganti etnik luar persekutuan
Luar bahasa bukan bumiputera.

Tujuh pokok berdiri.
Meneduhi pasar pusat  dari sinaran mentari
Dengan kelembutan bayang.

Peninggalan nenek-moyang
Tujuh pokok berdiri
Di tinggal etnik tidak sedar diri.

No comments:

Post a Comment